Investiční pobídka

Investiční pobídky Centra strategických služeb Průmyslová výroba Technologická centra

 

Na co lze investiční pobídku získat?

 

Průmyslová výroba

Investiční pobídku mohou získat podnikatelské subjekty jakékoliv velikosti, které chtějí rozšířit výrobní kapacity, diverzifikovat výrobu o nové výrobky nebo zamýšlejí zásadním způsobem změnit výrobní postup.

Více informací

Technologická centra

Podniky, které mají zájem vybudovat vlastní výzkumné a vývojové kapacity, si mohou zažádat o investiční pobídku na technologické centrum. Mohou tak učinit jak české tak zahraniční společnosti, které zamýšlejí vybudovat pobočky v ČR.

Více informací

Centra strategických služeb

O tento typ investiční pobídky může žádat podnik, který zamýšlí realizovat například centrum pro tvorbu software, závod nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace stávajícího software, dále pak opravárenské centrum...

Více informací

Co by vás mělo zajímat

Dotace a veřejná podpora

V roce 2015 se v ČR spouští první výzvy nového období strukturálních fondů EU. Jejich prostřednictvím bude možné získat podporu na:

  1. investice do výrobních technologií
  2. investice do výzkumu a vývoje
  3. rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
  4. ekologické investice

Řízení investičního projektu

Realizace nové investice je náročný projekt, který s sebou nese řadu výzev a rizik. Zvládnutí takového projektu vyžaduje znalost prostředí a zkušenosti v projektovém řízení.

Obojí můžete získat, pokud budete spolupracovat s lokálním certifikovaným projektovým manažerem. Pro více informací nás Kontaktujte.

Business analýzy

Správné rozhodnutí o nové investici vyžaduje řadu informací a údajů. Může se jednat o informace o trhu práce, výrobních kapacitách, konkurenci, odbytu, infrastruktuře apod. Význam těchto informací narůstá zejména se vstupem do nového prostředí či regionu. Pro získání těchto údajů můžete využít služeb expertů se znalostí místních podmínek. Pro více informací nás kontaktujte.

Veřejné zakázky a soutěže

Pokud podnikáte s klienty z veřejného sektoru nebo realizujete investice s podporou veřejných prostředků je pro vás znalost podmínek a procesů veřejného zadávání nutností.  Tuto situaci vám usnadní podpůrné služby monitoringu veřejných zakázek, přípravy a administrace zadávacích řízení, příprava a kompletace nabídek. Pro více informací nás kontaktujte.